Vložiť životopis

Agentúrne zamestnávanie

Agentúrne zamestnávanie je dočasné umiestnenie nášho zamestnanca k výkonu práce u klienta.

Agentúrne zamestnávanie je dočasné umiestnenie nášho zamestnanca k výkonu práce u klienta na základe pracovnej zmluvy alebo tiež formou dohody o pracovnej činnosti, ktoré sa uzatvárajú medzi zamestnancom a agentúrou práce. V podstate sa jedná o dočasný prenájom pracovníkov napríklad pri náhlom zvýšení výroby, pri sezónnych prácach apod.

Výhody agentúrneho zamestnávania:

  • Výber kandidáta z našej databázy
  • Okamžité obsadenie požadovanej pozície kandidátom
  • Kompletná starostlivosť o zamestnancov (mzdy, zmluvy, školenia, ubytovanie)
  • Poistenie spoločnosti za škody spôsobené naším zamestnancom
  • Možnosť prechodu zamestnanca do kmeňového stavu