Vreau sa întreb

Recrutarea efectivă + Centrul de Evaluare + Diagnosticare psihologică

Effective recruitment represents significant savings in the company in the long term.

Recrutarea efectivă aduce economii semnificative în următoarele direcții:

 • Dezvoltarea angajaților datorită anticipării succesului acestora;
 • Economii de timp și bani care ar fi cheltuiți pe repetate proceduri de selecție pentru aceeași poziție;
 • Economii de timp și bani care ar fi cheltuiți pentru pregătirea angajaților;

Modalități de recrutare efectivă:

 • Centrul de Evaluare
 • Diagnosticare psihologică

Centrul de Evaluare și Centrul de Dezvoltare

Centrele de Evaluare și de Dezvoltare utilizează aceeași metodologie, dar sunt constituite în scopuri diferite.

Centrul de Evaluare

Centrul de Evaluare utilizează o metodă specială de selecție a angajaților dintr-un număr mare de candidați. Aceasta este cea mai modernă modalitate de a testa candidații, în special pentru poziții de management și vânzări. Un aspect important este acela că educația, pregătirea profesională și experiența nu sunt evaluate în cadrul acestui proces, care se concentrează mai mult pe trăsăturile de caracter necesare executării muncii pentru care candidații aplică. Centru de Evaluare se focusează pe diagnosticarea competențelor cheie, competențelor actuale și a potențialului lor pentru dezvoltarea ulterioară.
Avantaje:

 • Compararea imediată și simultană a multor candidați
 • Evaluarea și verificarea candidaților pe baza aptitudinilor, abilităților, calităților și motivației prin simularea unui mediu real de muncă
 • Oportunitatea de a compara evaluarea personală cu performanța actuală
 • Analiza nivelului curent de competență, dar și a potențialului de dezvoltarea ulterioară
 • Eliminarea evaluarii subiective datorită prezenței mai multor evaluatori
 • Reducerea costurilor financiare care pot să apară atunci când posturile sunt ocupate necorespunzător

Centrul de Dezvoltare

Centrul de Dezvoltare utilizează aceeași metodă, cu deosebirea că aceasta vizează evaluarea potențialului angajaților companiei. Metoda de diagnosticare se concentrează pe aptitudinile sociale și competența managerială. Centrul de Dezvoltare ajută participanții să conștientizeze cerințele specifice dezvoltării și servește ca bază pentru crearea planurilor individuale de dezvoltare.
Rezultatele Centrului de Dezvoltare se concretizează în rapoarte individuale și generale ce descriu grupul sau echipa ca un tot unitar. Rapoartele sunt destinate atât participanților care urmează un interviu-antrenament cu scopul de a clarifica detaliie și de a iniția schimbările necesare, cât și managementului companiei și directorilor de personal pentru dezvoltarea angajaților.

Diagnosticarea psihologică

Reprezintă parte a Centrelor de Evaluare și Dezvoltare și constă într-un chestionar de evaluare a personalității și teste de performanță. Rezultatul este un raport final ce cuprinde interpretarea răspunsurilor și descrierea, de exemplu, a stilului managerial și comunicativ, precum și a calităților, motivației, comportamentul la stres și în situații stresante, etc.

Sfere de diagnosticare psihologică:

 • Intelect și raționament
 • Rolurile echipei
 • Managementul stresului
 • Motivația de a performa
 • Tipul de personalitate
 • Creativitate
 • Stilul managerial
 • Abilități cognitive
 • Fenomene patologice (furt, agresiune la locul de muncă, lipsă de loialitate, absenteism, …)

Diagnosticarea psihologică, metode de evaluare:

 • IQ, talent
 • Structura de personalitate, puncte forte și slabe, tulburări de personalitate
 • Nivelul de atenție, cunoștințe, concentrare
 • Poziție dominantă, responsabilitate, cooperare, conformitate, supunere, agresivitate, solidaritate și individualitate

Avantajul diagnosticării psihologice este că testele pot fi efectuate online. Pentru moment, aplicăm această metodă doar în Cehia și Slovacia.