Vložit životopis

Efektivní nábor + Assessment center + Psychodiagnostika

Efektivní nábor představuje z dlouhodobého hlediska důležité úspory ve firmě.

Efektivní nábor představuje důležité úspory v oblastech

 • Rozvoje zaměstnanců díky predikci úspěšnosti kandidátů
 • Dalších časových a finančních výdajů za nové výběrové řízení na stejnou pozici
 • Času a nákladů za doškolování zaměstnanců

Nástroje efektivního náboru:

 • Assessment centrum (AC)
 • Psychodiagnostika

Assessment centrum (AC) a Development centrum (DC)

Development a Assessment centra používají stejnou metodologii, ale tvoří se za odlišným účelem.

Assessment centrum

Speciální diagnostická metoda, která se používá pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů. Patří mezi nejmodernější metody testování uchazečů zejména na manažerské, obchodní a často či opakovaně obsazované pozice. Co je důležité, během tohoto procesu se už neposuzuje vzdělání, profesionální zdatnost a zkušenosti, ale především osobnostní předpoklady nezbytné pro výkon práce, o kterou se ucházejí. Assessment centrum je zaměřeno na diagnostiku klíčových kompetencí, aktuální úroveň uchazečů a možnosti dalšího rozvoje.

Výhody:

 • okamžité srovnání více kandidátů v jednom čase
 • posouzení a prověření kandidátů na základě uplatnění jejich dovedností, znalostí, předpokladů a motivace v situacích blízkých reálnému pracovnímu prostředí
 • možnost srovnání sebenáhledu se skutečně dosaženým výkonem
 • zmapování nejen aktuální úrovně kompetencí, ale i potenciálu k jejich dalšímu rozvoji
 • eliminace subjektivního posouzení díky pohledu více hodnotitelů
 • snížení finančních nákladů plynoucí z nevhodně obsazené pozice

Development centrum

Development centrum probíhá obdobně jako Assessment centrum a využívá se i stejných metod s tím rozdílem, že jde o posouzení potenciálu stávajících zaměstnanců.
Development centrum je rozvojovou a diagnostickou metodou zaměřenou na oblast sociálních dovedností a manažerských kompetencí. Development centrum napomáhá účastníkům uvědomit si konkrétní rozvojové potřeby a slouží jako východisko pro tvorbu individuálních rozvojových plánů.
Výstupem z development centra jsou jednak individuální zprávy a zprávy celkové, popisující skupinu nebo tým jako celek. Tato zpráva je určena jak účastníkům, kde na ni navazuje koučující rozhovor sloužící k vyjasnění detailů a nastartovaní žádoucích změn, tak managementu a personalistům firmy pro cílený rozvoj zaměstnance.

Psychodiagnostika

Je součástí Assessment a Development Centra a uplatňuje se na míru nárokům pozice sestavené soubory osobnostních dotazníků a výkonových testů. Výstupem je závěrečná zpráva, která obsahuje interpretaci výsledků a popisuje například manažerský a komunikační styl, dále rozumové předpoklady, motivaci, způsoby reakce na stres a zátěžové podmínky aj.

Psychodiagnostika – okruhy

 • Intelekt a myšlení
 • Týmové role
 • Zvládání stresu
 • Motivace k výkonu
 • Struktura osobnosti
 • Kreativita
 • Manažerský styl
 • Kognitivní schopnosti
 • Patologické jevy (krádeže, šikana na pracovišti, neloajálnost, absentérství, …)

Psychodiagnostika – metody posuzující

 • úroveň obecné IQ až specifické schopnosti myšlení, talent;
 • strukturu osobnosti, její silné slabé stránky, poruchy osobnosti;
 • úroveň pozornosti, kognitivní tempo, koncentrace;
 • dominanci, zodpovědnost, kooperativnost, konformitu, submisivitu, agresivitu, afiliantnost a individuálnost

Výhodou psychodiagnostiky je fakt, že lze provádět i na dálku. Tuto metodu uplatňujeme prozatím pouze v českém a slovenském jazyce.