Vložit životopis

Ochrana osobních údajů

Stisknutím tlačítka „odeslat“ uděluji společnosti LUTO Automotive CZ, s.r.o. (se sídlem Na Rybníčku 5/1329, 120 00 Praha, IČO 28684320) a její mateřské společnosti LUTO Automotive s.r.o. výslovný souhlas se zpracováním, uchováváním a využíváním veškerých svých osobních údajů v rozsahu dat uvedených v přiloženém životopise, případně dalších souborech, které poskytuji společnosti LUTO Automotive CZ. Tento výslovný souhlas se ve stejné míře týká také zpracovávání citlivých údajů, pokud jsem je společnosti LUTO Automotive CZ poskytl/a. Výše uvedené údaje poskytuji společnosti LUTO Automotive CZ výhradně za účelem náboru, výběru a zprostředkování zaměstnání, nebo jiného obdobného pracovně-právního vztahu, pro mou osobu u této společnosti nebo jejích klientů, a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 3 roky ode dne jejich zaslání.

Beru na vědomí, že poskytnuté údaje budou zpracovány, uchovávány a využívány pouze pro potřeby náborových a výběrových aktivit v rámci činnosti této společnosti, a to v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 a zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“ v platném znění. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a že mohou společnost LUTO Automotive CZ kdykoli požádat o jejich změnu, nebo souhlas se zpracováním odvolat.

Současně potvrzuji, že údaje, které jsem poskytl/la, jsou úplné a pravdivé.