Jeg ønsker å spørre

Rekruttering

Ved rekruttering, så ønsker man å finne de best egnede kandidatene basert på kundens krav og kriterier.

Rekruttering er en objektiv prosess med utvelgelse av ansatte på bakgrunn av kriterier og krav fra kunden. Det er snakk om formidling av en utvalgt kandidat og plassering i et innarbeidet kollektiv. Takket være det, sparer kunden mye tid og ressurser knyttet til utvelgelsesprosessen.

Vi tar oss til fulle av følgende:

  • Analyse av foretakskulturen og stillingen
  • Definering av kompetanse
  • Utarbeidelse av en matrise av kompetanse og modellsituasjoner
  • Psykodiagnostikk på nett
  • Evalueringssenter
  • Evaluering og utarbeidelse av rapporter
  • Anbefalinger overfor ledelsen – avgjørelse

LUTOautomotive-schema_proces-recruiting_NOR