Jeg ønsker å spørre

Personalutleie

Et bemanningsselskap er den beste løsningen hvis bedriften trenger å ansette et visst antall arbeidere på kort tid.

Et bemanningsselskap er den beste løsningen hvis bedriften trenger å ansette et visst antall arbeidere på kort tid, eller å justere produksjonen umiddelbart, dersom bedriften ikke selv har tilgjengelige ressurser. Basert på bedriftens krav, finner vi det antallet personer som trengs, utarbeider arbeidskontrakter og så kan de ansatte starte opp i deres bedrift. Vikarer vil være en god løsning for arbeidsgivere som har behov for å ansatte til sesongarbeid, eller for å kunne hjelpe til når det er mest å gjøre i bedriften.

Fordeler ved å leie inn personell via et bemanningsselskap:

  • Valg av kandidat fra vår database
  • Stillingen er besatt umiddelbart
  • Full service for ansatte (lønn, kontrakter, opplæring, overnatting)
  • Bedriftansvarsforsikring – skader forårsaket av våre ansatte
  • mulighet for å avtale fast ansettelse