Jeg ønsker å spørre

Interimledelse

Midlertidig ledelse er å gi ledelses kapasiteter, kompetanse og erfaring for en viss periode.

Interimledelse er en velprøvd og velfungerende modell i Vest-Europa, som ennå ikke er særlig utbredt i Tsjekkia.

Interimledelse vil si å gi sine ledelseskapasiteter, kompetanse og erfaring for en spesifikk, forhåndsdefinert periode. I hovedsak er det snakk om en kortvarig utplassering av erfarne og høyt kvalifiserte ledere i forbindelse med oppstartsprosjekter, for å styre endringer og krevende prosjekter eller til krisehåndtering. Interimledelse blir spesielt brukt i situasjoner der et foretak med sine interne ressurser ikke har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet eller der det ikke er hensiktsmessig eller mulig å søke etter en permanent kandidat til stillingen.