Jeg ønsker å spørre

Effektiv rekruttering + evalueringssenter + psykodiagnostikk

Effektiv rekruttering på lengre sikt betydningen av innsparinger i selskapet.

Effektiv rekruttering betyr vesentlige besparelser på følgende områder:

 • De ansatte utvikler seg, takket være forutsigelser ang. kandidatenes vellykkethet
 • Dere sparer ytterligere utgifter knyttet til ny ansettelsesprosess for samme stilling
 • Dere sparer tid og penger på opplæring av ansatte

Verktøy for en effektiv rekruttering:

 • Evalueringssenter (AC)
 • Psykodiagnostikk

Evalueringssenter og utviklingssenter

Evalueringssentret og utviklingssentret bruker de samme metodene, men jobber med ulike mål

Evalueringssenter

En spesiell diagnostisk metode som brukes til utvelgelse av ansatte blant et større antall kandidater. Metoden hører til de mest moderne metodene for testing av kandidater framfor alt til stillinger innen ledelse, forretningsvirksomhet og gjerne til stillinger som fylles ofte eller gjentatte ganger. Hva som er viktig i løpet av denne prosessen er ikke å sjekke kandidatenes utdanning, faglige kompetanse og erfaring, men personlige ferdigheter som er nødvendige for utførelsen av det arbeidet som de søker. Evalueringssentret er fokusert på diagnostisering av nøkkelkompetanse, kandidatenes aktuelle nivå og muligheter for videreutvikling.

Fordeler:

 • Øyeblikkelig sammenlikning av nye kandidater på samme tid
 • Vurdering og overprøving av kandidater for å utnytte deres evner, kunnskap, forutsetninger og motivasjon i situasjoner som ligger nært opp til et virkelig arbeidsmiljø
 • Muligheter til å vurdere selvbildet opp mot den prestasjonen som er oppnådd
 • Kartlegging ikke bare av aktuelt kompetansenivå, men også potensialet for videre utvikling
 • Eliminering av subjektiv vurdering, takket være flere evaluerende personers synsvikler
 • Besparelser knyttet til utgifter som påløper som følge av ansettelse av feil person i stillingen

Utviklingssenter

Utviklingssentret jobber på en liknende måte som evalueringssentret gjør og benytter seg av de samme metodene med den forskjellen at det dreier seg om vurdering av potensialet hos eksisterende ansatte.
Utviklingssenteret utvikler en diagnostisk metode fokusert på områdene sosiale ferdigheter og ledelseskompetanse. Utviklingssenter hjelper deltakerne til å bli oppmerksom på sine spesifikke utviklingsbehov og tjener som grunnlag for å utarbeide planer for individuell utvikling.
Utviklingssentrets resultater er for det første personlige, for det andre generelle, rapporter som beskriver gruppen eller teamet som helhet. En slik rapport er både beregnet på deltakerne, der et oppfølgende coachintervju tjener til å avklare detaljer og styre de endringene som ønskes, så vel som på ledelsen og personalavdelingen i foretaket for en målrettet medarbeiderutvikling.

Psykodiagnostikk

Det er en del av Evaluerings- og Utviklingssentret og brukes skreddersydd til å måle kravene til stillingen i form av filer med spørreskjemaer for å få vite mer om personligheten, samt ytelsestester. Utfallet av den endelige rapporten inneholder en tolkning av resultatene og beskriver f. eks. ledelses- og kommunikasjonsstil, intellektuelle forutsetninger, motivasjon, måter å reagere på ved stress og belastning m.m.

Psykodiagnostikk – områder:

 • Intellekt og tenkning
 • Teamroller
 • Mestring av stress
 • Motivasjon til prestasjon
 • Personlighetsstruktur
 • Kreativitet
 • Lederstil
 • Kognitive evner
 • Patologiske fenomener (stjeling, mobbing på arbeidsplassen, illojalitet, fraværenhet, …)

Psykodiagnostikk – evalueringsmetoder:

 • Fra generell IQ til spesifikke evner til tenkning, talent
 • Personlighetsstruktur, personlighetens sterke og svake sider, personlighetsforstyrrelser
 • Oppmerksomhetsnivå, kognitivt tempo, konsentrasjon
 • Dominans, ansvar, samarbeidsvillighet, konformitet, submissivitet, aggresivitet, tilknytningsevne og individualitet

Fordelen med psykodiagnosoikk er det faktum at den kan gjennomføres også på avstand. Vi tilbyr denne metoden foreløpig kun på tsjekkisk og slovakisk.