Jeg ønsker å spørre

For bedrifter

recruiting

Personalutleie

Et bemanningsselskap er den beste løsningen hvis bedriften trenger å ansette et visst antall arbeidere på kort tid.

agemturni

Rekruttering

Ved rekruttering, så ønsker man å finne de best egnede kandidatene basert på kundens krav og kriterier.

interim

Interimledelse

Midlertidig ledelse er å gi ledelses kapasiteter, kompetanse og erfaring for en viss periode.

nabor

Effektiv rekruttering + evalueringssenter + psykodiagnostikk

Effektiv rekruttering på lengre sikt betydningen av innsparinger i selskapet.